9 lipca 2019

Baseny

Jaki basen wybudować doradza firma GOLDAN-OGRODY :

murowany basen z kamieniami polnymi na opasce
oczko basen obmurowany trawertynem
basen betobowy zbrojony z glazurą w środku , trawertyny na zewnątrz
basen z gotowej formy żywicy epoksydowej z murowana opaską z piaskowca
besen z płyt chodnikowych kamiennych